Schéma služby

  1. operátor PCO prijíma poplach z chráneného objektu
  2. operátor PCO vysiela na objekt zásahovú jednotku
  3. operátor prijíma od zásahovej jednotky informáciu o preverení objektu
  4. operátor podľa potreby vyrozumie:• majiteľa
    • záchrannú službu
    • políciu
    • hasičov